Logo_MKB-InBalans
MKB-InBalans-Boekhouding-Administratie-Venray-Kenniscentrum-1-1-Belastingdienst

Kabinet vraagt via internetconsultatie om input over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel vereenvoudigen en komt daarover rond de zomer met de eerste voorstellen bij de Tweede Kamer. Als onderdeel daarvan worden ook alle fiscale regelingen tegen het licht gehouden, waarbij wordt gekeken of de fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch te verantwoorden zijn en of een regeling op een efficiënte manier bijdraagt aan het beoogde doel. Het voornemen van het kabinet is dan ook om voorstellen te doen om fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen. 

Bij de fiscale regelingen gaat het bijvoorbeeld om vrijstellingen, kortingen of een verlaagd tarief. De afgelopen tijd is er in de maatschappij, de Tweede Kamer en de media veel aandacht gevraagd voor de complexiteit van het belastingstelsel en de gevolgen daarvan. Door fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen wordt het belastingstelsel minder complex, beter uitvoerbaar, gerichter en economisch efficiënter.

Aan Nederlanders vraagt het kabinet nu door middel van een internetconsultatie hoe zij over verschillende fiscale regelingen denken. Reageren kan tot en met 9 april via internetconsultatie.nl.

Bredere aanpak
De internetconsultatie is onderdeel van een groter traject. Alle fiscale regelingen worden ook beoordeeld door het ministerie van Financiën op basis van doelmatigheid, doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en de noodzaak tot overheidsingrijpen. Naast de internetconsultatie en de beoordeling van de regelingen, wordt er ook gesproken met maatschappelijke partijen en experts. Zo kunnen er vanuit verschillende invalshoeken suggesties en ideeën worden opgehaald om de verschillende fiscale regelingen te verbeteren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Logins